keskiviikko 17. kesäkuuta 2015

Savottaret sukunimiä viäntämässä, osa 1


Jokainen, joka onnistuu juontamaan juurensa viimeistään 1700-luvun alkupuolen Savoon, törmännee ilmiöön, etteivät miehet ja naiset kanna aivan samanlaisia sukunimiä. Siinä missä miesten nimi päättyy totutusti -nen (asiakirjoissa tietty usein vain -in), naisten sukunimet päättyvätkin päätteeseen, joka on helppoa arvata nimen feminiinijohtimeksi: -tar. 

Jo 1800-luvun kirjoittajat kiinnittivät huomiota nimityyppiin, mutta sitä ei näytä silti tarkastellun laajemmin. Tuorein yhteenveto kirjallisuudesta sisältyy Sirkka Paikkalan väitöskirjaan Se tavallinen Virtanen (s. 557). Naisten sukunimiä on sukututkimuksessa käsitelty tavallisesti vain tuttujen "miehisten" nimimuotojen variantteina, jotka on yleensä pyritty normalisoimaan tutuiksi -nen -päätteisiksi nimiksi. Niinpä esimerkiksi Kaarlo Teräsvuori tyytyy katsauksessaan Savottarien sukunimistä Kuopion pitäjässä 1700-luvun alussa (SSV 37, 1957 - 1959 s. 228 -232) lähinnä oikomaan mustien kirjojen karkeimpia lukuvirheitä ja yhdistämään nimet maskuliinisiin standardimuotoihinsa.   

Nimityypin alkuperästä Teräsvuori esittää varovasti mielipiteensä, joka on varmasti oikeansuuntainen: -tar-päätteen taustalla kummittelee ilmiselvästi tytär-sana, joskin lienee turvallisinta katsoa, että sukunimityyppi on saanut alkunsa analogisesti -tar-päätteisten naista merkitsevien nimisanojen, kuten kuningatar, mallin mukaan. Toisaalta jo vanha kansanrunoutemme tarjoaa jonkinmoista pohjaa -tar-päätteisille erisnimille: kaikkihan sai Kalevalassakin alkunsa ilman tytöstä Ilmattaresta. Tästä onkin johdettavissa ajatus, että vaikkapa Karhuttaret ovat, kuinkas muutenkaan, Karhuisen tyttäriä tai ainakin sukukuntaan kuuluvia.  Mitä tulee nimityypin syntyaikaan ja varhaisempaan levinneisyyteen, dokumentaation puutteellisuus estää täsmällisten päätelmien tekemisen, naiset kun esiintyvät Savon voudintilien sivuilla valitettavan harvoin omilla nimillään. Nimityyppiä pidetään "keskiaikaisena", mutta olisi kenties tarpeettoman uskaliasta olettaa, että nimikäytäntö olisi ollut jonain tiettynä historian hetkenä yhdenmukainen koko savo-karjalaisella kulttuurialueella. Jo 1600-luvun tuomiokirjat viittaavat eriäviin alueellisiin käytänteisiin. Ja, vihdoin viimein, vaille tyydyttävää vastausta jää edelleen kysymyksistä tärkein: missä määrin säilyneet dokumentit tosiasiassa heijastavat rahvaan arkisia nimikäytänteitä elävässä elämässä?

Nimityypin häviötä onkin huomattavasti mielekkäämpää tarkastella kuin sen syntyä. Nimikäytännössä tapahtuvaa muutosta voi yleisellä tasolla kartoittaa HisKi-tietokannan avulla, vaikka se ei käsitäkään jokaisen relevantin seurakunnan kaikkea aineistoa ja vaikka se onkin vain toisen tai kolmannen käden "lähde". Jo muutaman koehaun perusteella on ilmeistä, että -tar-nimityyppi on jo 1700-luvulle tultaessa hyvinkin erilaisessa asemassa eri puolilla tarkastelualuetta eli perinteisen savolaisnimistön esiintymisaluetta Pohjois-Pohjanmaalta ja Kainuusta itse maakuntaan ja edemmäs aina Käkisalmen lääniin asti.

Tar-muodot vaikuttavat jo 1700-luvun kontekstissa melko arkaaiselta ilmiöltä, joka oli poistunut tai poistumassa maakunnan vanhimmalta asutusalueelta Mikkelin ympäristöstä. Esimerkiksi Puumalan (1708), Juvan (1718) ja Mikkelin (naisten nimet kastekirjoihin 1726) kastekirjoista -tar-nimiä ei löydy ensinkään. Itä-Savossa, Säämingissä ja Kerimäellä, -nen-tyyppi esiintyy naisilla predominanttina heti isonvihan jälkeen (tilanteen muutos 1710-luvulla on ainakin Kerimäellä, josta kastekirjoja on tuolta ajalta säilynyt, suorastaan dramaattinen).  Sulkavalla kumpikin nimityyppi elelee produktiivisena rinta rinnan vielä 1720-luvulla, mutta -tar-nimistö katoaa asiakirjoista kuin taikaiskusta 1730. Naapurissa Puumalassa -nen- muodot edustavat yksinomaista nimityyppiä jo vuosisadan alussa. Pohjoisempana Pieksämäellä vaimoväki taas kantaa kuuliaisesti -tar-nimiään aina 1740-luvun puoliväliin asti. 

Maakunnan keskiosat näyttäytyvät jo selvästi vanhoillisempana alueena. Joroisissa -tar-nimet säilyttävät johtoasemansa peräti 1800-luvun ensivuosiin asti, joskin -nen-nimiä ilmaantuu asiakirjoihin vaihtelevalla menestyksellä jo 1730-luvun puolimaissa. Leppävirralla -nen-nimet syrjäyttävät -tar-nimet nopeasti 1770-luvun alkuvuosina. Muutos rippikirjoissa on kertakaikkinen. siinä missä vielä 1761 - 1767 pidetyssä rippikirjassa -tar-nimet edustavat yksinomaista nimityyppiä, ne ovat kadonneet jälkiä jättämättä 1777 aloitetusta rippikirjasta.  Rantasalmella savottaret alkavat kadota kirjoista 1790-luvun lopulla, kappeliseurakunnassa Heinävedellä samoin 1800-luvun ensivuosina.  

Pohjoiseen mentäessä suuri muutos nimikäytännössä tapahtui Kuopiossa heti 1780-luvulle tultaessa, kappeleissaan Maaningalla ja Nilsiässä vuosikymmenen alkupuolella ja Karttulassa vuosikymmenen lopussa. Iisalmesta nimityyppi on ehtinyt hävitä tyystin ennen kastekirjasarjan alkua (1732); sama pätee sen kappeleihin Kiuruveteen ja Pielaveteen. Hämeeseen työntyvältä Rautalammilta savottaret katoavat asiakirjoista melko tarkalleen 1750. 

Savolaisten aikoinaan asuttamassa Kainuussa muutos tapahtui kastekirjoista päätellen samaan aikaan kuin keskisessä Savossa 1790- ja 1800-lukujen tietämillä. Naapurimaakunnassa Pohjois-Pohjanmaalla -tar-nimistöä esiintyy jonkin savolaisperäisen sukunimistön yhteydessä vielä 1730-1740-luvuilla, mutta asutukseltaan alkuaan savolaisvoittoisissa Pulkkilan, Muhoksen ja Kuusamon pitäjissä savottaret pitivät puoliaan asiakirjoissa 1760-luvulle asti. Vaikka perifeerisiltä asutusalueilta voisi odottaa vanhakantaisempaa nimikäytäntöä, -tar-nimistö katoaa Pohjois-Karjalassa kirjoista varsin varhain: Liperi ja sen Savon-puoleinen kappeliseurakunta Kaavi ovat savottarista vapaata vyöhykettä jo 1720-luvulla historiakirjojen alkaessa. Pielisjärvellä -nen- on ajoin niskan päällä jo 1720-luvulla syrjäyttäen -tar-nimet lopullisesti 1730-luvun loppupuolella.  Tohmajärvellä -tar- muodot sukeltavat esiin sporadisesti vielä 1730-luvulla kadotakseen sitten kirjoista; sama tapahtuu 1740-luvulla Kiteellä, Nurmeksessa ja Ilomantsissa. Etelä-Karjalassa nimityyppiä ei näytä esiintyvän; Viipurin-Karjalaa en ole tässä yhteydessä katsonut, vaikka alueelta on löydetty jonkin verran varhaisesiintymiä (ks. Paikkala emt. s. 558). 

Näin ollen voidaan havaita, että naisten sukunimityyppi katoaa maakunnasta selvästi vaiheittain: (1) Etelä-Savon keskuspitäjistä sekä Suur-Iisalmen alueelta se on kadonnut tai katoaa jo 1720-luvulle tultaessa. (2) Eteläisistä ympäryspitäjistä sekä savolaisten asuttamasta Pohjois-Karjalasta nimityyppi katoaa nopeasti 1730- ja 1740-lukujen mittaan. (3) Rautalammilla muutos näkyy 1750. (4) Pohjois-Pohjanmaalla nimityyppi on harvinainen, mutta tietyt seurakunnat sinnittelevät 1760-luvulle asti.(5) Leppävirran pitäjässä muutos voidaan ajoittaa 1770-luvun alkuun. (6) Kuopiossa ja sen kappeleissa -tar-nimet katoavat 1780-luvulla. (7) Rantasalmella ja Heinävedellä muutos tapahtuu 1790-luvun lopulla. (8) Kainuussa ja Joroisissa savottaret katoavat lopullisesti asiakirjoista 1800-luvun alkuvuosina.

Keskeiseksi kysymykseksi jää, mikä oikeastaan aiheutti muutoksen vanhassa nimikäytännössä ja miten asiakirjoissa näkyvä muutos tulisi todellisuudessa ymmärtää. Nilsiäläisvaimojen nimistä 1928 Virittäjään kirjoittanut E.A. Tunkelo arveli, että muutosta olisi ollut panemassa alkuun toisaalta papiston tapa nimittää vaimoja miehisillä -nen-nimillä kinkerien nimenhuutojen yhteyksissä ja toisaalta pappien vaihtuminen seurakunnassa.  Etenkin jälkimmäinen ehdotus on sikäli mielenkiintoinen, että se, vaikka vaikuttaakin räikeältä ylitulkinnalta, näyttäisi olevan usean seurakunnan kohdalla ajallisesti mahdollinen selitys: muutos nimikäytännössä sattuu ajankohtaan, jolloin seurakunnan pappilassa tapahtui sukupolvenvaihdos. Oli miten oli, kyse on selvästi laajemmasta muutosprosessista, joka oli alkanut aivan vuosisadan alussa, ellei suorastaan aikaisemmin, ja hitaasti vuosisadan mittaan lyönyt vaiheittain läpi koko savolaisella nimistöalueella. (Tämäkin tilanne toisaalta näyttäisi edellyttävän oletusta, että maakunnassa jossain vaiheessa olisi vallinnut yhtenäinen nimikäytäntö. Näin ei tarvitse tietenkään olla).

On myös selvää, että -tar-nimien kato asiakirjoista ei suinkaan merkinnyt nimityypin kertakaikkista kuolemaa. Nimityyppi säilyi kansan muistissa saaden kenties eri puolilla erilaisia merkityksiä. Tunkelo tiesi kertoa, että kirkonkirjoista Nilsiässä 1780-luvulla kadonneet -tar-nimet olivat suullisessa käytössä vielä sata vuotta myöhemmin, ja että vielä 1900-luvun alussa Säämingissä -tar-muotoja käytettiin puhuttaessa vanhoista naisista. Gottlund, joka vietti lapsuutensa 1800-luvun alussa Juvalla, väitti, että -tar-nimiä käytetään vain sellaisessa yhteydessä, kun ei ristimänimeä mainita. Jo Forsman vanhassa väitöskirjassaan Tutkimuksia Suomen kansan persoonallisen nimistön alalla (1894 s. 60) tuomitsee Gottlundin väittämän erheelliseksi, mutta on aivan mahdollista, että Gottlundin mainitsema käyttötapa on ollut ominainen juuri Juvan seudulle, jossa nimityyppi oli kadonnut kirkonkirjoista ainakin sata vuotta ennen Gottlundia. Rautalampilainen kansanrunoilija Vihta-Paavo Korhonen (s. 1775) puolestaan kutsuu 1786 syntynyttä sisartaan Mariaa tämän muistosanoissa Korhottareksi ja äitiään Annaa Pulkittareksi, vaikka kumpainenkin esiintyy kirkollisissa asiakirjoissa yksinomaan -nen-nimillä. Kenties runoilija haki käyttämillään nimimuodoilla sanoihinsa erityistä juhlavuutta tai jopa kotoista hellyyttä? Jostain nimityypin on täytynyt päätyä 1868 Tohmajärvellä syntyneen Algot Untolan korvaan, kun tämä tiesi kirjoittaa mukaan klassikkokohellukseensa Tulitikkuja lainaamassa Kaisa Karhuttaren leskinaisen hahmon.  Ilomantsilainen runonlaulaja Mateli Ikonen (1771 - 1846) tunnetaan puolestaan historiassa paremmin miehensä sukunimellä, mutta ei Kuivalaisena vaan Kuivalattarena.  Tämä tuo mieleen Tunkelon tiedonannon, että kyseessä olisi ollut tuolloin tapa puhutella selvästi varttuneempaa naishenkilöä.

Tar-nimistön katoaminen oli siis kaikkiaan hyvin monisyinen prosessi, joka saattoi johtaa eri alueilla erilaisiin jälkitulemiin varsinaisen nimityypin jo menetettyä elinvoimansa. Kenties lopullisen kuoliniskun nimityypille antoi vasta vuoden 1920 nimilaki ja siihen sisältyvä mullistava idea virallisesta sukunimestä? Kaiken tämän täsmällisempi todentaminen vaatisi kuitenkin laajemmanpuoleisia tutkimuksia vaikkapa SKS:n Joensuun perinnearkiston kokoelmien parissa. On siis aika heittää pallo perinteentutkijoille!


Siiri Angerkoski Kaisa Karhuttarena elokuvassa Tulitikkuja lainaamassa (Suomi-Filmi 1938)
 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti