keskiviikko 23. elokuuta 2023

SukuTopoteekki – vanhat valokuvat talteen


Suomen Sukututkimusseura julkisti viime kevätkaudella SukuTopoteekin, johon tallennetaan yksityisiä suku- ja henkilöhistoriallisia valokuvia. Palvelu on avoin kaikille ja se on yksi mahdollisuus varmistaa kuvien säilyminen myös tulevaisuudessa. Samalla se tarjoaa paikan myös kuvien tunnistamiselle ja löytämiselle.
 
Paikka vanhoille kuville

SukuTopoteekki on verkkopalvelu, johon tallennetaan ja jossa esitetään vanhoja yksityisiä valokuvia. Palvelu on avoin kaikille ja mukaan voivat lähteä esimerkiksi niin yksittäiset sukututkijat kuin sukuseuratkin. SukuTopoteekki on tarkoitettu nimenomaisesti yksityisille kuville, eli esimerkiksi koti- ja sukualbumeissa säilyneille ennen vuotta 1950 otetuille valokuville. Palveluun ei tallenneta muiden toimijoiden, kuten museoiden ja kirjastojen, kokoelmissa olevia kuvia.

Pilottiaineistona SukuTopoteekissa julkaistiin Seuran hallussa oleva ja aiemmin 2000-luvun alussa Seuran kotisivuilla esillä olleen Picture Gallery – Life and Times of Finnish Emigrants -kokoelman suomalaissiirtolaisiin liittyvät noin 1 500 kuvaa. Ainestoissa on useiden henkilöiden luovuttamia kuvia Amerikasta Australiaa, osa tunnistettuja ja osa tunnistamattomia.

Ennen kuvien toimittamista, jokainen aineistojen luovuttaja solmii Seuran kanssa digitaalisten aineistojen luovutussopimuksen, joka koskee luovutettavien aineistojen esittämistä verkossa. Seura ei vaadi aineistojen oikeuksia, vaan luovuttaja määrittää itse lisenssin, jolla aineisto asetetaan yleisön saataville SukuTopoteekissa.

Kuvien metatiedot

Seuran kotisivuilta löytyy yksityiskohtaiset suositukset kuvien skannaamiseen sekä ohjeet kuvien metatietojen kirjaamiseen. SukuTopoteekkia varten Seura ottaa vastaan vain digitaalisia aineistoja. Seura ei ota vastaan tai talleta alkuperäisiä fyysisiä valokuvia, albumeja tai kuvakokoelmia.
Kaikkien SukuTopoteekkiin lähetettävistä kuvista kirjataan metatiedot eli kuvailutiedot erilliseen tiedostoon, josta löytyy mallitiedosto Seuran kotisivuilta. Mallitiedoston voi avata ja täyttää Excelillä tai muulla taulukkolaskentaohjelmalla. Metatietojen kirjaaminen saattaa tuntua alkuun vaikealta ja työläältä, mutta nämä tiedot ovat ensiarvoisen tärkeitä, jotta kuvia voidaan hakea ja löytää SukuTopoteekissa.

Metatietoihin kuuluvat esimerkiksi kuvan ajoitus, paikka ja tekijä sekä paikalliset ja yleiset tunnisteet. Yleisillä tunnisteilla tarkoitetaan niitä tietoja, jotka voidaan kuvaa katsomalla päätellä, ja paikallisilla tunnisteilla niitä, jotka kuvasta tiedetään, kuten keitä kuvassa on ja missä se on otettu. Viimeksi mainituista pienetkin tiedonrippeet saattavat joskus auttaa kuvassa olevien henkilöiden tunnistamisessa.

Esimerkki löytämisestä

SukuTopoteekissa julkaistun pilottiaineiston siirtolaiskuvissa oli alkuaan kuvatekstit ja varsinaiset kuvailutiedot kirjattiin aineistoon, kun kuvat siirrettiin uuteen palveluun. Tässä yhteydessä tarkistin jokaisen kuvan yksitellen ja kirjasin metatietoja, joita myöhemmin vapaaehtoiset moderaattorit ovat täydentäneet.

Kuvia tarkastaessa yli tuhannen kuvan joukosta yhden tiedoissa tuli vastaan tuttu nimi ja itse kuvassa tutut kasvot: Antti Annala, isoisosetäni. Kuvatekstin mukaan kuvassa seisoi ”Five Young Finns Ready to Serve in World War I”, vasemmalta oikealle Heine Oman, Werner Hill, John Suominen, Walter Hill ja Antti Annala.

Antti oli isoisoisäni Ilmari Kuitulan vanhempi veli, joka meni Amerikkaan 18-vuotiaana vuonna 1911. Olin kyllä tietoinen, että Antti rekisteröitiin maailmansodan alla Yhdysvaltojen armeijan toimesta kuten kaikki 18–45-vuotiaat amerikkalaismiehet. Sitä en minä tai kukaan suvun jäsen tiennyt, että syvämerikalastajaksi sotilasasiakirjoissa mainittu Antti oikeasti palveli sodassa!

Mainittu Werner Hill kaatui Argonnen metsän taisteluissa lokakuussa 1918, vajaa kuukausi ennen aselepoa. Kyseinen Meusen–Argonnen taitelu oli Yhdysvaltain joukkojen suurin hyökkäysoperaatio maailmansodassa Verdunin pohjoispuolella. Oletettavasti Anttikin palveli siis Ranskassa. SukuTopoteekista löytämäni ja tunnistamani kuva oli ensimmäinen lähde tälle tiedolle.

Valokuvat talteen

SukuTopoteeki tarjoaa siis paikan kuvien säilyttämiselle, tunnistamiselle ja löytämiselle. Nykyään esimerkiksi Facebookissa on lukuisia erilaisia paikallisiin, tietyn aihepiirin tai ulkoisesti tietynlaisiin kuviin keskittyviä ryhmiä. Useissa ryhmissä ylläpitäjänä toimivat yksityiset henkilöt, ja mitään takeita kuvien säilymisestä Facebookin kaltaisessa mainosrahoitteisessa yhteisöpalvelussa ei ole.

SukuTopoteekki, kuten kaikki Seuran verkkopalvelut, on jatkuvan varmuuskopioinnin sekä suunnitelmallisen ylläpidon ja pitkäaikaissäilyttämisen piirissä. Näin varmistetaan kuvien säilyminen ja käytettävyys myös tulevaisuudessa. SukuTopoteekissa on myös sisäänrakennettu kommentointitoiminto, jolla voi antaa lisätietoja palvelussa julkaistuihin kuviin. Näiden tiedonantojen perusteella kuvien metatietoja päivitetään ja täydennetään.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti