maanantai 15. marraskuuta 2021

Valtakunnalliset sukututkimusjärjestöt antoivat vastuullisen sukututkimuksen julkilausuman

Maamme valtakunnallisesti toimivat sukututkimusjärjestöt, Suomen Sukututkimusseura ja Suomen Sukuhistoriallinen yhdistys ovat antaneet yhteisen julkilausuman vastuullisuudesta sukututkimuksessa.

Vastuullisen sukututkimuksen julkilausumassa järjestöt vetoavat suomalaisiin sukututkijoihin, että nämä kaikissa sukututkimustilanteissa edistäisivät vastuullisuutta tutkittavia henkilöitä, suurta yleisöä ja toisia sukututkijoita kohtaan.

Julkilausumassa todetaan, että vastuullinen sukututkimuksen perustana ovat laadukas sukututkimustyö, tietosuojan huomioiminen kaikissa sukututkimustilanteissa, ainoastaan turvallisen sukututkimustiedon jakaminen ja toisten sukututkijoiden oikeuksien kunnioittaminen.

Kun sukututkija toimii vastuullisesti, hän huolehtii tutkimuskohteittensa yksityiselämän ja henkilötietojen suojasta ja siten kunnioittaa heidän perusoikeuksiaan. Samalla sukututkija ylläpitää suomalaisen sukututkimuksen korkeaa tasoa ja hyvää mainetta ja näin edistää kaikkien sukututkijoiden toimintaedellytyksiä yhteiskunnassa.

Vastuullisen sukututkimuksen julkilausuma

Suomen Sukututkimusseura ja Suomen Sukuhistoriallinen yhdistys vetoavat suomalaisiin sukututkijoihin, että nämä kaikissa sukututkimustilanteissa edistäisivät vastuullisuutta tutkittavia henkilöitä, suurta yleisöä ja toisia sukututkijoita kohtaan.

Vastuullisen sukututkimuksen neljä kivijalkaa ovat seuraavat:

1. Panostetaan sukututkimustyön laatuun

Sukututkimuksessa pyritään tuottamaan mahdollisimman laadukasta tietoa. Se tarkoittaa käytännössä monipuolista alkuperäisten lähdeaineistojen käyttämistä ja lähteisiin kohdistuvaa lähdekriittistä arviointia.

Luotettavan sukututkimuksen tulokset tunnistaa muun muassa siitä, että lähdetiedot on kirjattu erottamattomaksi osaksi sukutietoa. Oman sukututkimusosaamisen kehittäminen on avainasemassa laadukkaan sukututkimuksen edistämisessä.

2. Otetaan tietosuoja jokapäiväiseksi osaksi sukututkimustyötä

Käsitellessään elossa olevien henkilötietoja sukututkijat arvioivat aina, miten yleisen tietosuoja-asetuksen säännökset tulee ottaa huomioon. Se voi vaihdella saman sukututkijan kohdalla eri käsittelytilanteissa. Lisäksi sukututkija huomioi vähän aikaa sitten kuolleiden arkaluonteisten henkilötietojen suojan. Sukututkimuksen tietosuojaohjeistus antaa yksityiskohtaisia ohjeita tietosuoja-asetuksen soveltamisesta.

3. Jaetaan ainoastaan turvallista sukututkimustietoa

Sukututkijat tallentavat sukututkimusrekisteriinsä ja pitävät toisten saatavilla ainoastaan sellaista sukutietoa, jonka oikeellisuus on tarkistettu ja johon on liitetty lähdetiedot. Elossa olevia koskevaa sukututkimustietoa on turvallista jakaa tilanteesta riippuen vain silloin, kun siihen on saatu suostumus, tai jos henkilöille on tiedotettu jakamisesta käsittelytarkoituksena.

4. Huomioidaan myös toisten sukututkijoiden oikeudet

Sukututkijat kunnioittavat myös toistensa oikeuksia. Tämä koskee ennen muuta tekijänoikeutta ja sen lähioikeuksia. Sitaattioikeutta käytetään hyvän tavan mukaisesti ja kuvaajan oikeus päättää oman valokuvansa käyttämisestä huomioidaan. Sukukirjoissa kunnioitetaan 10 vuoden luettelosuojaa ennen sukutaulutietojen syöttämistä yhteisessä käytössä olevaan verkkopalveluun.

Kun sukututkija toimii vastuullisesti, hän huolehtii tutkimuskohteittensa yksityiselämän ja henkilötietojen suojasta ja siten kunnioittaa heidän perusoikeuksiaan. Samalla sukututkija ylläpitää suomalaisen sukututkimuksen korkeaa tasoa ja hyvää mainetta ja näin edistää kaikkien sukututkijoiden toimintaedellytyksiä yhteiskunnassa.


Helsingissä 11.11.2021

Suomen Sukututkimusseura                                               Suomen Sukuhistoriallinen yhdistys    
Jouni Elomaa                                                                    Sami Lehtonen                               
Puheenjohtaja                                                                   Puheenjohtaja

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti