maanantai 15. marraskuuta 2021

De nationella släktforskningsorganisationerna har avgett en gemensam resolution om ansvarsfull släktforskning

 De nationella släktforskningsorganisationerna i vårt land, Genealogiska Samfundet i Finland och Finlands Släkthistoriska Förening rf, har avgett en gemensam resolution om ansvarsfullhet inom släktforskningen.

I resolutionen om ansvarsfull släktforskning vädjar organisationerna till de finländska släktforskarna om att de i alla släktforskningssituationer ska agera ansvarsfullt gentemot de personer som forskningen gäller, den stora allmänheten och andra släktforskare.

I resolutionen konstateras att grunden för en ansvarsfull släktforskning är ett bedriva ett högklassigt släktforskningsarbete, att beakta dataskyddet i alla släktforskningssituationer, att endast dela med sig av säkra släktforskningsuppgifter och att visa respekt för andra släktforskares rättigheter.

Genom att agera ansvarsfullt garanterar släktforskarna forskningsobjektens skydd för privatlivet och personuppgiftsskydd och respekterar därmed deras grundläggande fri- och rättigheter. Samtidigt bidrar släktforskarna till den finländska släktforskningens höga nivå och goda rykte och därmed till alla släktforskares förutsättningar att bedriva forskning. 

Resolution om ansvarsfull släktforskning

Genealogiska Samfundet i Finland och Finlands Släkthistoriska Förening rf vädjar till de finländska släktforskarna om att de i alla släktforskningssituationer ska agera ansvarsfullt gentemot de personer som forskningen gäller, den stora allmänheten och andra släktforskare. 

De fyra grundpelarna för ansvarsfull släktforskning är följande:

1. Släktforskarna satsar på släktforskningsarbetets kvalitet

Inom släktforskningen strävar man efter att ta fram så högkvalitativa uppgifter som möjligt. I praktiken innebär det en mångsidig användning av originalkällor och källkritisk bedömning av källorna. 

Resultaten av tillförlitlig släktforskning igenkänns bland annat på att källhänvisningarna är en oskiljaktig del av släktuppgifterna. Att utveckla sin egen släktforskningskompetens är av största vikt för den som vill främja en högklassig släktforskning.

2. Släktforskarna beaktar dataskyddet i det dagliga släktforskningsarbetet

Vid behandling av personuppgifter om levande personer bedömer släktforskarna alltid hur bestämmelserna i den allmänna dataskyddsförordningen bör beaktas. Det kan variera i olika situationer för samma släktforskare. Dessutom beaktar släktforskaren skyddet för känsliga uppgifter om personer som nyligen har avlidit. Dataskyddsanvisningen för släktforskning ger detaljerade anvisningar om hur dataskyddsförordningen ska tillämpas. 

3. Släktforskarna sprider endast säkra släktforskningsuppgifter

Släktforskarna lagrar och sprider endast sådana släktforskningsuppgifter vars riktighet har kontrollerats och som är försedda med källhänvisningar. Beroende på situation kan släktforskningsuppgifter om levande personer spridas tryggt endast om personerna har gett sitt samtycke eller om de har informerats om att spridningen är ett av syftena med behandlingen. 

4. Släktforskarna beaktar också andra släktforskares rättigheter

Släktforskarna visar respekt också för varandras rättigheter. Det gäller framför allt upphovsrätten och dess närstående rättigheter. Släktforskarna använder citaträtten i enlighet med god sed och beaktar fotografens rätt att besluta om användningen av sina egna fotografier. I fråga om släktböcker tillämpas ett katalogskydd på tio år innan uppgifter i släkttavlor inmatas i nättjänster som är i gemensamt bruk.

Genom att agera ansvarsfullt garanterar släktforskarna forskningsobjektens skydd för privatlivet och personuppgiftsskydd och respekterar därmed deras grundläggande fri- och rättigheter. Samtidigt bidrar släktforskarna till den finländska släktforskningens höga nivå och goda rykte och därmed till alla släktforskares förutsättningar att bedriva forskning. 

Helsingfors den 11.11.2021

Genealogiska Samfundet i Finland                            Finlands Släkthistoriska Förening rf
Jouni Elomaa                    Sami Lehtonen
Ordförande                    Ordförande

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti