tiistai 5. lokakuuta 2021

Merimiehiä, laivoja ja siirtolaisia

SukuHaku on Suomen Sukututkimusseuran jäsenpalvelu, joka toimii porttina suomalaisen sukututkimuksen aineistoihin erilaisten hakemistojen ja digitoitujen aineistojen muodossa. Esimerkiksi merimiehiä ja siirtolaisia tutkivalle SukuHausta löytyy useita hyödyllisiä aineistoja.

SukuHaun käyttö kannattaa aloittaa käyttämällä palvelun etusivulle avautuvaa Normaali hakua (1) ja hakemalla esimeriksi halutulla sukunimellä, jolloin haku kohdistuu kaikkiin SukuHaun aineistoihin.

Hakua voi rajata hakulomakkeen oikeasta laidasta löytyvän pudotusvalikon (2) avulla. Valikon avulla hakua voi rajata temaattisesti (esim. kaikkiin merimiehiin liittyviin aineistoihin), teeman sisällä tarkemmin (esim. arkistojen merimiesluetteloihin) tai valikon kautta voi mennä suoraan aineistoon (esim. laivapäiväkirjojen hakemisto).

Mikäli haluat mennä suoraan aineistoon, jätä hakulomakkeen kentät (3) tyhjiksi. Aineistot avautuvat joko hakemistoina, jolloin hakemiston yläreunaan avautuu uusi hakukenttä (ks. kuva 2), tai kuvina riippuen millaisesta aineistosta on kyse.

SukuHaun hakulomakkeen yläreunasta löytyy kohta Hakuohje (4), josta löydät tarkemmat kirjalliset ohjeet ja vinkit hakujen tekemiseen ja erilaisten aineistojen käyttöön.

Mikäli olet kiinnostunut tietämään, mitä kaikkea SukuHaku sisältää, kilkkaa hakulomakkeen kohdasta Näytä kaikki aineisto (5). Avautuessaan aineistopuu näyttää yksityiskohtaisesti kaikki hakemistot ja digitoidut aineistot, joita SukuHakuun on tallennettu. Sulkemalla aineistopuun kansiot pääset tutkimaan sisältöjä temaattisesti.

Merimiesluettelot
Merimiesluettelot sisältävät merimieshuoneiden arkistoihin kuuluvat painamattomat merimiesmatrikkelit, sekä sisäänkirjoitetut eli jäsenet että sisäänkirjoittamattomat eli ei-jäsenet. Matrikkelin lisäksi SukuHakuun on talletettu muita merimiesluetteloita ensisijaisesti täydentämään merimiesmatrikkeleiden aukkoja.

SukuHausta löytyy tiedot kaikkien suomalaisten merimieshuoneiden osalta, lukuun ottamatta Viipurin merimieshuonetta, jonka arkistoa säilytetään Leningradin oblastin arkistossa. Kaikki tiedot on tallennettu siinä muodossa kuin ne alkuperäisissä lähteissä esiintyvät. Arkistojen merimiesluetteloiden lisäksi SukuHausta löytyy digitoituna painettuja matrikkeleita merikapteeneista.

Laivapäiväkirjat
Merimieshuoneiden arkistot ovat säilyneet pääosin hyvin ja sisältävät edellä mainittujen matrikkeleiden ja luetteloiden lisäksi mm. erilaisia pöytäkirjoja, kirjeitä, todistuksia ja lausuntoja sekä laivapäiväkirjoja. Laivojen lokikirjat eli laivapäiväkirjat ovat tärkeimpiä lähteitä, kun tutkitaan aluksia ja merenkulkua, sillä niistä voi saada tietoja esimerkiksi alusten reiteistä ja tapahtumista merillä.

SukuHakuun on tallennettu Laivapäiväkirjojen arkistoviitehakemisto 1832–2001, joka sisältää nimensä mukaisesti viitteitä eri arkistoissa säilytettäviin laivapäiväkirjoihin. Viitteitä hakemistossa on reilut 3 900, mutta kattavuudestaan huolimatta se ei ole täydellinen, sillä kun laivapäiväkirjojen sijainteja arkistoissa vuonna 2007 kartoitettiin, kaikki arkistot ja museot eivät vastanneet heille lähetettyihin tiedusteluihin.

Laivapäiväkirjojen arkistoviitehakemistoon voi tehdä hakuja esimerkiksi laivan nimen ja tyypin mukaan. Kokonaisuudessaan hakemisto sisältää kustakin laivapäiväkirjasta alkamis- ja loppumisvuoden, tiedot laivasta, jolla päiväkirjaa on pidetty, sekä viitetiedot, eli arkiston, arkistonmuodostajan ja signumin, joilla tiedoilla haluttu päiväkirja löytyy arkistosta. Hakemisto helpottaa laivapäiväkirjojen käyttö, sillä aina samaa laivaa koskevat päiväkirjat eivät löydy yhden arkistonmuodostajan alta. Laivapäiväkirjoja ei ole saatavilla digitoituna tällä hetkellä.

Esimerkkihaku Laivapäiväkirjojen arkistoviitehakemistoon, joka osoittaa, että parkkilaiva Kalevan lokikirjoja löytyy eri vuosilta sekö G. & C. Bergbomin kauppahuoneen, Kauppahuone J. W. Snellman G:sonin että Oulun merimieshuoneen arkistosta. Kuvassa näkyvä hakukenttä kohdistuu vain valittuna olevaan hakemistoon. Pudotusvalikon avulla haku kohdistetaan haluttuun kenttään.


Neuvostoliiton siirtolaiset
Syyskuun alkupuolella SukuHakuun lisättiin Hakemisto Pohjois-Amerikasta Neuvostoliittoon matkanneista 1931–1941, jossa on yli 18 000 matkustajan tiedot. Hakemisto perustuu Riksarkivetissa säilytettävän Ruotsin Turvallisuuspoliisin (Säkerhetspolisen, SÄPO) arkiston matkustajaluetteloihin Pohjois-Amerikasta Ruotsin kautta Neuvostoliittoihin matkustaneista.

Hakemiston avulla on mahdollisuus jäljittää Yhdysvalloista ja Kanadasta Neuvostoliittoon siirtyneitä entisiä suomalaisia Amerikan-siirtolaisia, joita joidenkin arvioiden mukaan oli yhteensä noin 7 000. Suuri osa heistä asettui asumaan Neuvosto-Karjalaan. Hakemisto sisältää suomalaisten lisäksi tietoja myös muita kansallisuuksia edustaneista, kuten ruotsalaisista ja norjalaisista.

Mainitun hakemiston lisäksi SukuHaussa on tutkittavissa myös digitoituina SÄPO:n alkuperäiset luettelot kuutena eri volyymina, jotka etenevät aikajärjestyksessä. Digitoituun aineistoon tullaan lisäämään indeksointi, jonka jälkeen hakeminen niistä onnistuu suku- ja etunimellä.

SHO:n matkustajaluettelot
Yksi suurimmista syyskauden aikana SukuHakuun lisättävistä digitoiduista aineistokokonaisuuksista on Åbo Akademissa säilytettävät Suomen Höyrylaiva Osakeyhtiön (SHO) matkustajaluettelot, joita on yhteensä 145 kappaletta, ja jotka sisältävät yhteensä yli 12 000 sivua. Myös näihin luetteloihin tullaan laatimaan edellä mainittu niiden käyttöä helpottava indeksointi. Löydät luettelot SukuHausta alasvetovalikosta "Rajaa hakua" -> "Siirtolaisuus" -> " Suomen Höyrylaiva Osakeyhtiön matkustajaluettelot".

SHO:n matkustajaluetteloiden tietoja on aiemmin ollut käytettävissä Siirtolaisuusinstituutin Siirtolaisrekisterin kautta, mutta rekisteri ei sisällä digitoitua materiaalia. Alkuperäisiä matkustajaluetteloita voidaan käyttää esimerkkisi siirtolaiseksi lähteneiden kanssamatkustajien selvittämisessä.

Brittiläisen laivanvarustamo White Star Linen aluksella Amerikkaan matkanneita siirtolaisia Suomen Höyrylaiva Osakeyhtiön matkustajaluettelossa vuodelta 1892. Kaikki SHO:n 145 matkustajaluetteloa tulee tutkittaviksi SukuHakuun kuluvan syksyn aikana. 

Muita aineistoja
SukuHausta löytyy edellä esiteltyjen lisäksi myös paljon muuta suomalaissiirtolaisiin liittyvää aineistoa, jota voi hakea SukuHaussa temaattisesti maanosan tai maan mukaan. Alla on nostettu muutamista siirtolaisiin ja merimiehiin liittyvistä aineistoista. Merimiehen Ystävä on hakemisto saman nimisessä Suomen Merimieskirkon aikakauslehdessä julkaistuihin merimiespappien lähettämiin tietoihin ulkomailla kuolleista merimiehistä. Hakemisto kattaa vuodet 1882–1942.
Esimerkkejä muista teemaan liittyvistä aineistoista:
Lisää vinkkejä SukuHaun käyttöön, ominaisuuksiin ja eri aineistojen hakemiseen löytyy esimerkiksi Seuran YouTube-kanavalla julkaistuista opastusvideoista.

Mikko Kuitula

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti