maanantai 1. kesäkuuta 2020

Genokselle vertaisarviointitunnus


Toiminnanjohtajan tuumailuja


Tarkkasilmäinen lukija pani merkille, että Aikakauskirja Genoksen numerossa 1/2020 yhden artikkelin alussa oli logo Vertaisarvioitu. Kyse on vertaisarviointitunnuksesta. Tieteellisten seurain valtuuskunta myötää sen tiedekustantajille, jotka haluavat erityisesti merkitä julkaisemansa vertaisarvioidut artikkelit. 

 
Vertaisarvioinnilla eli referee-käytännöllä tarkoitetaan sitä, että lähetetyn artikkelin arvioivat toimituksen lisäksi ulkopuoliset ja riippumattomat asiantuntijat, joita on vähintään kaksi ja jotka ovat alalla aktiivisesti toimivia tutkijoita. Vertaisarvioijien henkilöllisyys salataan artikkelin kirjoittajalta. Vertaisarvioinnissa tarkistetaan julkaistavaksi tarjotun ar- tikkelin asiasisältö ja tieteellinen merkittävyys.

Tunnuksen käyttöönoton tavoitteena on yhdenmukais- taa kotimaisen tiedekustantamisen vertaisarviointikäytäntöjä sekä edistää julkaisujen laadunarvioinnin läpinäkyvyyttä. Tieteellistä laadunarviointia koskevien yhteisten kansallisten standardien määrittely auttaa kustantajia, arvioijia ja kirjoittajia kehittämään omaa toimintaansa sekä parantamaan julkaisujen laatua. Tunnus myös ilmaisee selkeästi lukijoille, mitkä kirjoitukset ovat vertaisarvioituja. 

Vertaisarviointi ei ole tieteellisessä julkaisemisessa uusi ilmiö, sillä vastaavaa käytäntöä on esimerkiksi Genoksessa noudatettu jo vuosikymmenien ajan. Ennen tunnuksen käyttöönottoa Genoksessa ilmoitettiin artikkelin lopussa vertaisarvioinnista. 

Numeron 1/2020 pääkirjoituksessa Genoksen uusi päätoimittaja, FT Pirita Frigrén totesi, että vertaisarviointitunnus ”kertoo myös siitä, että lehden laatua valvoo eri aihepiirien ja aikakausien asiantuntijoista koostuva toimitusneuvosto.” 

Suomen Sukututkimusseura alkoi julkaista Aikakauskirja Genosta vuonna 1930 ja tänä vuonna lehti juhlii 90-vuotisjuhlavuottaan. Genos on Sukututkimusseuran jäsenetu. 


P. T. Kuusiluoma

Kirjoittaja on Suomen Sukututkimusseuran toiminnanjohtaja

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti