keskiviikko 13. helmikuuta 2013

Samfundets korresponderande medlem - Elisabeth Thorsell


En liten presentation  

Helt kort kan jag nämna att jag är i övre medelåldern och har släktforskat i Sverige i många år, gåendes i en släktforskande faders fotspår. Mer fart blev det i slutet av 1970-talet, när även den yngste av sönerna började skolan, och det blev mer tid över. Jag började då forska åt amerikaner som sökte sina svenska rötter, något som jag ännu håller på med. Ungefär samtidigt blev jag engagerad i de svenska släktforskarnas föreningsliv, och var 1986 med om att bilda Sveriges Släktforskarförbund, där jag sedan arbetade i ett antal år. Jag började 1991 som redaktör för Släkthistoriskt Forum, ett uppdrag som jag avslutade 2001.

År 2004 blev jag redaktör för Swedish American Genealogist, en kvartalstidskrift, som ges ut av Swenson Swedish Immigration Research Center i Rock Island, Illinois (som kallas Swenson Center). Varje år anordnar Swenson Center en "workshop" i Salt lake City i Utah, där vi samlas en vecka på hösten och forskar på svenskt källmaterial på mormonernas Family History Library, och har mycket trevligt tillsammans.

Min privata forskning har väl hamnat litet i bakvattnet på grund av allt sysslande med andras förfäder, men intresset finns ju alltid där. Min farfar var född i Västergötland, farmor i Värmland (kanske skogsfinnar finns där bland anorna), mormor i Stockholm, men med en far från Skåne och en mor från Småland. Och sen var det morfar då, han hette Harry Nathorst (f. 1882), och han är den som står för mina finländska anor.

Morfars farmors morfar hette Carl Limnell, född 1750 i Kyrkslätt och auditör på Sveaborg. Hans andra hustru Edla Charlotta Gadd, dotter till professor Per Adrian Gadd och hans hustru Brita Sidonia Fahlenius i Åbo, flyttade strax efter 1809 till Stockholm, men Carl stannade kvar i Finland, men flyttade 1819 till Stockholm. Jag tror att han ville vara kvar där för att arbeta ihop till full pension.

Morfars farmors farmor hette Agata Emerentia Gadd, f 1765, också en dotter till Per Adrian Gadd och Brita Sidonia Fahlenius, och hon var gift med Per Evert Georgii, hovrättsråd vid hovrätten i Åbo, och senare landshövding i Stockholm. Brita Sidonia Fahlenius var dotter till biskopen Jonas Fahlenius i Åbo och hans hustru Sara Charlotta Teppati.

Morfars mormors far hette Carl Johan von Köhler, f 1797 i Janakkala, och han flyttade tidigt till Sverige där han var kofferdikapten i Västervik. Hans föräldrar var majoren Anders Erik von Köhler och hans hustru Sophie Ramsay.

På de flesta av dessa linjer kan man gå många generationer bakåt i tiden. Många av dessa förfäder finns ju mer eller mindre dokumenterade i olika tryckat verk, men dessa uppgifter måste ju verifieras i så många källor som möjligt, men det tar ju tid, och det har jag inte ännu hunnit med.

Kommande blogginlägg ska nog inte handla om mina anor, utan snarare om vad som är på gång i Sverige inom vårt intresseområde. 

Elisabeth Thorsell
Korresponderande medlem sedan 1994 och medlem i Genos redaktionsråd 2013 - 2014.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti