maanantai 4. helmikuuta 2013

Hallituksen ääni - Sofia Kotilainen

 

Korkeatasoisia tieteellisiä sukututkimusjulkaisuja tarvitaan jatkossakin

 

Viime vuosikymmenten aikana suomalaisten suku- ja perhehistoriaa käsittelevien julkaisujen määrä on kasvanut ennennäkemättömällä tavalla. Enää ei ole tärkeää niinkään se, ovatko tutkimuksen kohteena olevan suvun edustajat olleet erityisen menestyksekkäitä jollakin politiikan, hallinnon tai talouden saralla – sotasankareista puhumattakaan – vaan suvun ja sukulaisuuden historia ovat sellaisinaan nousseet tutkimisen arvoisiksi ilmiöiksi. Samalla erilaisten sukua koskevien tutkimusten julkaisemisen kynnys on madaltunut. Koska useimpien sukujen menneisyyttä koskevaa tietoa on julkaistu jo paljon, jatkossa tulevat entistä enemmän korostumaan julkaisujen laadukkuudelle asetetut vaatimukset. Tieteellisten suku- ja perhehistoriaa käsittelevien julkaisujen laatua mitataan jo tällä hetkellä paitsi vertaisarvioinnin, myös muiden laatumittareiden avulla. 


Miksi sukututkimusta kannattaa julkaista tieteellisenä julkaisuna, ja mihin suomalainen historiatiede tarvitsee laadukkaita sukututkimusjulkaisuja? Vain tutkimustulosten julkaiseminen vie sukututkimusta eteenpäin ja kehittää sitä tieteenalana, ja mitä laadukkaampaa tutkimus on, sitä varmemmin se säilyttää paikkansa yhtenä historiantutkimuksen ajankohtaisista osa-alueista. Elämäkerrallinen tutkimus tulee varsin todennäköisesti olemaan yksi suosituimmista historiantutkimuksen aloista tulevinakin vuosina, koska perheiden ja sukujen vaiheet jaksavat kiehtoa lukevaa yleisöä. Yksittäisiä elämäntarinoita seuraamalla ja niitä esimerkkeinä käyttäen on helpompaa ymmärtää myös historian laajempia kehityskulkuja. Sukututkijoiden ja historiantutkijoiden välistä yhteistyötä on tärkeää edelleen syventää sukututkimusten julkaisemisen osalta, sillä tieteelliset kriteerit täyttävät sukututkimukset luovat julkaistuina perustaa kaikelle suomalaista väestöä tarkastelevalle (joukko)elämäkerralliselle historiantutkimukselle. Siksi sukututkijoiden tekemä työ on tältä osin historiantutkimuksen näkökulmasta erityisen arvokasta. 
  
Myös Suomen Sukututkimusseuran julkaisutoimintaa kehitetään parhaillaan ja luvassa on esimerkiksi aikakauskirja Genoksen rakenteen ja sisällön uudistuminen tulevan vuoden aikana. Lisäksi seuran julkaisutoiminta keskittyy lähitulevaisuudessa sukututkimuksen ja elämäkerrallisen historiantutkimuksen hyödyntämiin lähteisiin, menetelmiin ja niihin historiallisiin ilmiöihin, jotka ovat vaikuttaneet aiempien sukupolvien elämään. Jatkossakin tavoitteena on paitsi populaarimman, myös mahdollisimman korkeatasoisen tieteellisen suku- ja henkilöhistorian julkaiseminen.  

Sofia Kotilainen  
Suomen Sukututkimusseuran hallituksen jäsen 

Blogi on julkaistu alun perin 22.10.2012.

1 kommentti:

  1. Varsin tavallinen kysymys varmaan. Olen koonnut perheeni historiasta julkaisun, joka sisältää tietoja kolmen-neljän sukuhaaran vaiheista ja perhetauluista sekä liitteenä valokuva-albumin ja pohdintaosion. Se on luettavissa pdf-tiedostona (ISBN on), mutta en tiedä, mitä sen julkaisemisen kanssa tekisin. Onko mahdollista esitellä sitä ja keskustella toteutusvaihtoehdoista kanssanne joko emailitse taikka paikan päällä keskustellen toimistossanne?

    VastaaPoista