tiistai 19. joulukuuta 2023

SukuHaun aineistoja: Merimiehet ja merenkulku

Vanha ryhmäkuva merimiehistä. Alkuperäinen kuvausaika ei tiedossa, mutta todennäköisesti 1800–1900-lukujen vaihde. Journalistinen kuva-arkisto. 

SukuHaku on Suomen Sukututkimusseuran jäsenpalvelu, joka toimii porttina suomalaisen sukututkimuksen aineistoihin, digitoituun kirjallisuuteen sekä arkistoaineistoihin ja julkaisuihin tehtyihin hakemistoihin. Yksi SukuHaussa käytettävissä olevista aineistokokonaisuuksista käsittelee merimiehiä, laivoja ja merenkulkua.

Kun sukututkija törmää tutkimuksissaan merimiehiin, on hänen syytä tutustua merimieshuoneisiin ja niiden arkistoihin. Merimieshuoneet olivat Suomessa vuosina 1752–1937 toimineita virastoja, jotka huolehtivat merimiehiä koskevista asioista, kuten työnvälityksestä ja eläkkeestä. Merimiesten tutkiminen kannattaa aloittaa SukuHausta, jossa pystyy etsimään henkilöitä arkistojen merimiesluetteloista. Nimellä hakemalla voi selvittää esimerkiksi merimiehen sisäänkirjautumisen tiettyyn merimieshuoneeseen, syntymäajan ja -paikan sekä mahdollisesti lisätietoja asuin- ja kuolinpaikasta, karkaamisesta ja palvelusta ulkomailla.

Kansallisarkistossa säilytettävien merimieshuoneiden arkistot ovat säilyneet pääosin hyvin ja sisältävät edellä mainittujen luetteloiden lisäksi mm. erilaisia pöytäkirjoja, kirjeitä, todistuksia ja lausuntoja sekä laivapäiväkirjoja. Laivojen lokikirjat eli laivapäiväkirjat ovat tärkeimpiä lähteitä, kun tutkitaan aluksia ja merenkulkua, sillä niistä voi saada tietoja esimerkiksi alusten reiteistä ja tapahtumista merillä. SukuHausta löytyy hakemistot kaikkien suomalaisten merimieshuoneiden osalta, lukuun ottamatta Viipurin merimieshuonetta.

SukuHakuun on tallennettu Laivapäiväkirjojen arkistoviitehakemisto 1832–2001, joka sisältää nimensä mukaisesti viitteitä eri arkistoissa säilytettäviin laivapäiväkirjoihin. Viitteitä hakemistossa on reilut 3 900, mutta kattavuudestaan huolimatta se ei ole täydellinen, sillä kun laivapäiväkirjojen sijainteja arkistoissa vuonna 2007 kartoitettiin, kaikki arkistot ja museot eivät vastanneet heille lähetettyihin tiedusteluihin. Hakemistoon voi tehdä hakuja esimerkiksi laivan nimen ja tyypin mukaan. Laivapäiväkirjoja ei ole saatavilla digitoituna tällä hetkellä, mutta hakemiston avulla voi selvittää tiettyä laivaa koskevin päiväkirjojen säilytyspaikka.

Painamattomien merimiesluetteloiden ja laivapäiväkirjojen viitehakemiston lisäksi SukuHausta löytyy merimiehiin, laivoihin ja merenkulkuun liittyen lisäksi esimerkiksi digitoituja matrikkeleita, kuten Suomen merikapteenit (1912) ja Biografisk handbok över Finlands sjökaptener (1922), sekä laivaluettelo Juutinrauman tullista vuosilta 1800–1850. SukuHakuun on Seuran vanhoilta kotisivuilta siirretty myös muutamia merimiehiin liittyviä artikkeleita, kuten historiantutkija Jari Ojalan artikkelit suomalaisesta kauppamerenkulusta purjeiden aikakaudella ja merimiesten karkaamisesta 1700- ja 1800-luvuilla.

Mikko Kuitula

Kirjoitus on julkaistu aiemmin Jäsenviesti Jalmarin numerossä 12/2023. Kaikki Jalmarit voit lukea SukuHaun kautta.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti