keskiviikko 28. huhtikuuta 2021

Sukututkimus osana evoluutiobiologista tutkimusta
Sukututkimuksen tulokset eivät välttämättä jää pelkästään sukututkijoiden iloksi, vaan niitä voidaan hyödyntää myös muissa tutkimuksissa. Tästä hyvä esimerkki osui omalle kohdalleni muutama vuosi sitten, kun Turun yliopiston ja Britanniassa toimivan Sheffieldin yliopiston biologian laitokset olivat tekemässä yhteistyössä evoluutiobiologian alaan kuuluvaa tieteellistä tutkimusta. Monivuotista projektia veti Sheffieldin yliopiston silloinen apulaisprofessori, tohtori Virpi Lummaa. Nykyään hän on Turun yliopistossa akatemiaprofessorina ja jatkaa edelleen evoluutiotutkimusten parissa.

Mainitsemassani tutkimuksessa verrattiin keskenään elinkeinorakenteeltaan toisistaan eroavien kuntien asukkaita ja heidän elinolosuhteitaan useissa sukupolvissa. Tässä tapauksessa mukaan oli valittu Suomesta esimerkiksi maatalousvaltainen kunta sisämaasta ja kalastajavoittoinen kunta rannikolta. Lisäksi eroja haettiin muun muassa talollis- ja torppariperheiden väliltä. Suomen lisäksi tutkimus kohdistui myös muutamaan muuhun maahan.

Suomessa tutkimusaineistoa kerättiin pääosin kirkonkirjoista, mutta keruussa hyödynnettiin myös tarkoitukseen soveltuvia valmiita sukukirjoja. Koska yksi tutkimuksen kohteeksi valittu pitäjä oli Ikaalinen, josta olin kirjoittanut useita sukukirjoja, päätyivät tutkimustietoni osaksi tätä tieteellistä tutkimusta. Olikin aikoinaan aika yllättävä tilanne, kun tutkimusryhmän jäsen otti minuun yhteyttä ja pyysi tutkimusteni käyttämiseen lupaa.

Tutkimukseen tarvittiin tietoja Suur-Ikaalisten alueella 1700-luvun loppupuolella asuneista noin 200 pariskunnan perheistä ja näiden jälkeläisistä. Tutkimusaineisto anonymisoitiin siten, että sukukirjojen henkilöt koodattiin tietokantaan nimettömyys varmistaen eli heitä ei voinut enää jälkikäteen yhdistää alkuperäisiin tietoihin.

Tutkimuksessa tallennettiin tietoja esimerkiksi kohdehenkilöiden syntymästä, avioliiton solmimisesta, lasten määrästä ja jälkeläisistä, kuolemasta sekä muuttoliikkeestä. Tietojen pohjalta tutkittiin muun muassa henkilöiden ikää edellä mainittujen elinkaaritapahtumien sattuessa sekä tämän vaikutusta omaan tai perheenjäsenten loppuelämään, esimerkiksi elinikään ja kuolleisuuteen. Tutkimuslöydökset poikivat runsaasti tieteellisiä julkaisuita, joista osa herätti kiinnostusta myös mediassa. Kirkonkirjat nähtiinkin erinomaisena materiaalina evoluutiotutkimukselle.

Margit Lumia

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti