keskiviikko 11. helmikuuta 2015

Juridisen edunvalvonnan toimia vuonna 2014


Toiminnanjohtajan tuumailujaHallitus päätti lauantaina 7.2.2014 esittää toiminnanjohtajan laatiman toimintakertomuksen vuodelta 2014 esitettäväksi kevätkokouksen hyväksyttäväksi Salossa 14.3.2015. Toimintakertomuksessa luodaan katsaus mm. Seuran juridiseen edunvalvontaan viime vuonna. 

Seuran edunvalvonnan tehtävänä on valvoa sukututkijoiden lainmukaisten oikeuksien toteutumista suku- ja henkilöhistorian lähdeaineistoja hallinnoivien viranomaisten tietopalveluissa. Tarvittaessa Seura pyrkii vaikuttamaan viranomaisten tutkimusta edistävien tietojärjestelmien kehittämiseen samoin kuin tutkimusta haittaavien käytäntöjen poistamiseen. Seura myös seuraa suku- ja henkilöhistorian tutkimukseen vaikuttavia lainsäädännön muutoksia ja tarvittaessa vaikuttaa valmisteluun. 

Vuonna 2014 Seuran juridinen edunvalvonta keskittyi sukututkimuksen uuden käytännesääntöasiakirjan tunnetuksi tekemiseen sukututkijoiden keskuudessa. Suomen Sukututkimusseuran ohjeita ja suosituksia -sarjassa julkaistiin vihkonen Hyvä henkilötietojen käsittely sukututkimuksessa, joka sisälsi käytännesääntöjen lisäksi apuneuvoja hyvän tietojenkäsittelytavan omaksumiseen. Käytännesääntöjä tehtiin toimintavuoden aikana tutuksi myös henkilötietojen käsittelyä koskevissa koulutustilaisuuksissa, jotka jatkuvat tämän vuoden puolella.

Seuran hallitus antoi toimintavuonna juridisen toimikunnan esityksestä sukututkijoille suosituksen koskien väestörekisteriviranomaisille sukututkimusta varten tehtävien tietojenluovutuspyyntöjen kohtuullista toimitusaikaa. Samoin suositeltiin toimenpiteitä, joihin väestörekisteriviranomaisissa esiintyvissä tietojenluovutuspyyntöihin liittyvissä ongelmatilanteissa on syytä ryhtyä. Tätä suosituksen tunnetuksi tekemistä Seura jatkaa myös vuonna 2015.
Julkaisu on myynnissä Seuran toimistossa.

Opetus- ja kulttuuriministeriössä valmisteltu arkistolainsäädännön muutos saatiin päätökseen vuonna 2014. Seuran edustajana keskustelin toimintavuoden aikana sekä arkistolakityöryhmän että yksityisarkistolakityöryhmän jäsenten kanssa sekä osallistuin OKM:n joulukuussa järjestämään yksityisarkistolakia koskevaan kuulemistilaisuuteen. Näissä keskusteluissa ja kuulemistilaisuudessa toin painokkaasti esille sukututkijoiden ja ylipäätään historian harrastajien näkökulmia valmisteille oleviin lakeihin. Tammikuussa 2015 julkaistussa yksityisarkistolakityöryhmän muistiossa on havaittavissa eräitä merkittäviä parannuksia joulukuussa 2014 esillä ollesseen luonnokseen verrattuna.

Seuran hallitus teki kesäkuussa 2014 ehdotuksen, jonka mukaan Kansallisarkiston Digitaaliarkistoon ja Kirkkohallituksen Kirjuri-tietokannan digisovellukseen ei digitoitaisi päällekkäistä kirkonkirja-aineistoa, vaan Kansallisarkisto ja Kirkkohallitus vaihtaisivat digitoitua aineistoa keskenään. Lisäksi hallitus ehdotti, että jo vuosia toimineesta Digitaaliarkistosta tehtäisiin myös Kirjurin digisovelluksen 100 vuotta vanhemman kirkonkirja-aineiston tutkijakäyttöliittymä. Ehdotukset saivat Kansallisarkiston varauksettoman hyväksynnän, kun taas Kirkkohallitus ei pitänyt niitä toteuttamiskelpoisina. 

Juridisen edunvalvonnan linjauksista vastasi juridinen toimikunta ja toimenpiteistä toiminnanjohtaja. Juridinen toimikunta piti vuonna 2014 kolme kokousta ja siihen kuuluivat lehtori Jouni Elomaa (puheenjohtaja), varatuomari Kari T. Ahonen, sukututkimuksen tuntiopettaja Teuvo Ikonen, dipl. ins. Sami Lehtonen ja kansainvälisten asiain neuvos Kari Salo.

P. T. Kuusiluoma

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti