tiistai 18. syyskuuta 2012

Edunvalvojat kokoontuivat

Suomen Sukututkimusseuran juridisen edunvalvontahankkeen ohjausryhmä piti eilen maanantaina kokouksen Eduskunnan suku- ja henkilöhistoriallisen kerhon vieraanan Pikku-Parlamentissa.

Ohjausryhmän sisälle on muodostettu neljä yhdenmiehen "alakomiteaa", jotka raportoivat ohjausryhmälle sukututkimusjuridiikan alueella tapahtuvista muutoksista. Yksi ohjausryhmä jäsenistä seuraa henkilötietolain muutostyön etenemistä, toinen arkistolain, kolmas pitää silmällä kirkkohallituksen Kirjuri-hanketta ja neljäs tarkkailee onko sukuseurojen verokohtelussa odotettavissa muutosta nykylinjaan.

Ohjausryhmällä on myös itsenäisesti työskentelevä työryhmä, joka vastaa käytännesääntöprosessin tarkasteluvaiheesta ja tuottaa luonnoksen uusiksi käytännesäännöiksi. Käytännesääntötyöryhmä on kokoontui ensimmäisen kerran keväällä ja hahmotteli alustavasti uusien käytännesääntöjen sisällön ja aikataulun. Työryhmä päätti kysyä sukututkijoilta käytännesääntöihin liittyviä näkemyksiä Suku Forumilla siihen varatulla alafoorumilla. Keskustelu alkaa vielä syyskuun kuluessa.

Käytännesääntötyöryhmä tapaa tämän syksyn aikana tietosuojavaltuutetun sekä arkistolaitoksen ja luterilaisen kirkkohallituksen edustajat. Tarkoituksena on selvittää onko näillä tahoilla toivomuksia sellaisista seikoista, joista uusiin käytännesääntöihin pitäisi saada ohjeita. Samalla kirkkohallituksen kanssa keskustellaan viimeisen kerran onko kirkkohallituksen antamaan kirkonkirjojen omatoimista tutkimista koskevaan suositukseen saatavissa muutosta millään ehdoilla.

Ohjausryhmä on päättänyt, että ensi vuoden maaliskuun alussa alkaa viiden viikon lausuntoaika, jonka kuluessa sukuharrastuksen piirissä toimivat henkilöt ja yhdistykset voivat jättää uusien käytännesääntöjen ehdotuksesta lausuntoja ohjausryhmälle. valtakunnallisten järjestöjen hallitusten hyväksyttyä ehdotuksen uusiksi käytännesäännöiksi, se jätetään kesäkuun alussa tietosuojavaltuutetun tarkastettavaksi.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti